torsdag 18. februar 2010

Uslåelig rekord!

I dag hadde jeg gleden av å notere ny leserrekord på bloggen. Antall: 1 (en!). I praksis betyr det 0 lesere. Den ene som er registrert er selvsagt meg, ellers hadde jeg ikke sett det, ikke sant? Den rekorden vil for alltid stå som en episk milepæl og et uslåelig monument over denne bloggens popularitet.

Oppi all virak, feiring og gledestårer vil jeg fremføre en stor og inderlig takk til alle de millioner som ikke har lest denne bloggen, og som dermed har båret meg frem til dette enestående eventyret. Tusen takk!

Som en mer håndfast belønning til alle mine trofaste ikke-lesere spanderer jeg champagne og selvfisket sushi til alle som kommer innom huset mitt her i Rassvassdalen i løpet av den neste halvtimen fra... NÅH!

Bildet: Huset mitt i Rassvassdalen. Frognerbertene som jevnlig deltar på mine velkjente ekskursjoner i soveavdelingen, undrer seg av og til over kloakken i forgrunnen. Men det er et yrende liv og mye god fisk der. (www.music.ed.ac.uk)I denne bevegede stund føler jeg for å gjøre Kjell Øyvindh Faafengts legendariske ord til mine: "Nu ska jag sova, det kan jag lova!".

Rimgrim S.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar