tirsdag 2. mars 2010

Ord som sier alt

Selveste 1. mars ble jeg beæret  med denne maleriske beskrivelsen av meg selv på Hildegunns blogg (sukk):
 (illustrasjonsbildene fra www.clker.com er lagt inn av meg)

Jeg skal aldri vaske skjermen igjen!

Rimgrim S.

torsdag 18. februar 2010

Uslåelig rekord!

I dag hadde jeg gleden av å notere ny leserrekord på bloggen. Antall: 1 (en!). I praksis betyr det 0 lesere. Den ene som er registrert er selvsagt meg, ellers hadde jeg ikke sett det, ikke sant? Den rekorden vil for alltid stå som en episk milepæl og et uslåelig monument over denne bloggens popularitet.

Oppi all virak, feiring og gledestårer vil jeg fremføre en stor og inderlig takk til alle de millioner som ikke har lest denne bloggen, og som dermed har båret meg frem til dette enestående eventyret. Tusen takk!

Som en mer håndfast belønning til alle mine trofaste ikke-lesere spanderer jeg champagne og selvfisket sushi til alle som kommer innom huset mitt her i Rassvassdalen i løpet av den neste halvtimen fra... NÅH!

Bildet: Huset mitt i Rassvassdalen. Frognerbertene som jevnlig deltar på mine velkjente ekskursjoner i soveavdelingen, undrer seg av og til over kloakken i forgrunnen. Men det er et yrende liv og mye god fisk der. (www.music.ed.ac.uk)I denne bevegede stund føler jeg for å gjøre Kjell Øyvindh Faafengts legendariske ord til mine: "Nu ska jag sova, det kan jag lova!".

Rimgrim S.

søndag 14. februar 2010

Bakdel vs. ulempe

Da det fremdeles ikke finnes noen problemer i verden pr. i dag, muligens med unntak av de skrekkelige regnbygene i Vancouver (vinter-OL 2010, red. anm.), vil jeg rette søkelyset mot en annen alvorlig sak:

I uminnelige tider har ordene "bakdel" og "ulempe" blitt brukt om hverandre. Man sier "bakdel" for å beskrive det motsatte av "fordel". På skolen har de fleste lært ganske grundig at riktig ord er "ulempe". Så hvorfor skal det være så vrient å ta lærdom av.. eh, nettopp, lærdommen?

La meg illustrere med et par plansjer:
(Illustrasjonsfoto: valuccijeans)Studer plansjen til venstre nøye. Finner du en eller flere ulemper der? Selvfølgelig ikke. Vi finner overhodet ingen ulemper med denne bakdelen. Ikke en eneste en. Ikke om vi forstørrer den en million ganger og stirrer på den i tusen år.
Neste eksempel er muligens noe mer diskutabelt:
(Illustrasjonsfoto: internet.com)Ja, dette kan ved første øyekast fortone seg som et tvilstilfelle. Men går vi i dybden av denne konkrete problemstillingen, finner vi at uten denne bakdelen ville ikke rørleggeren hatt noe å sitte med. Det er lett å glemme at bakdelen også er et sitteorgan. Uten dette viktige organet måtte han ha trent seg opp til å sitte med noe annet, f.eks. høyre øre eller venstre nyre. Han ville med stor sannsynlighet ha måttet bruke mye tid på dette, tid han ellers skulle brukt på å legge rør og drikke kaffe.

Altså er det først ved evt. fjerning av bakdelen at han opplever ulempe. Nok en gang ser vi at bakdel IKKE er noen ulempe, selv om førsteinntrykket kan bedra.

Jeg håper eksemplifiseringen ved bruk av disse plansjene virker klargjørende. Neste leksjon vil ta for seg selvmotsigelsen som ligger skjult i ordet "fordel". Eksempel: Jeg vil påstå at Lene Alexandra har oppnådd fordeler av å fjerne vesentlige deler av fordelene sine.

Men la dagens leksjon synke inn først. Tips til selvstudium: Man finner mange informative plansjer med Google bildesøk.

Rimgrim S.